Trong học tập và cuộc sống luôn “Hào hứng・Tươi vui・Tràn đầy năng lượng!

動画

Mục đích của chúng tôi là đón nhận những tài năng tương lai trên toàn thế giới, giảng dạy tiếng Nhật chuẩn đồng thời truyền đạt văn hóa Nhật Bản, đóng góp vào công cuộc hội nhập quốc tế của thời đại.

Dự đoán về sự phát triển sắp tới của các nước châu Á, chúng tôi đóng vai trò mở ra con đường tiến tới các trường Đại học và trường chuyên môn – nơi các bạn trẻ sẽ học được kỹ thuật tiên tiến và nguồn tri thức rộng lớn.

Mặt khác, khi các bạn trẻ có vốn tiếng Nhật chuẩn, chúng tôi mong và tin rằng các bạn sẽ là nguồn nhân lực ưu tú để xây dựng nền văn hóa và kỷ nguyên mới.

Chinese ver

Vietnamese ver

Korean ver

English ver

Chủ đề mới nhất

2022/03/04 16:09:322022年3月 ご卒業おめでとうございます。Congratulations on your graduation.
 • 2021年12月にクリスマス会をしました。We had a Christmas party in December 2021.2021年12月にクリスマス会をしました。We had a Christmas party in December 2021.2021/12/24 13:17:102021年12月にクリスマス会をしました。We had a Christmas party in December 2021.
 • 2021年12月に防災館に行きました。We went to the disaster prevention center in December 2021.2021年12月に防災館に行きました。We went to the disaster prevention center in December 2021.2021/12/24 12:54:022021年12月に防災館に行きました。We went to the disaster prevention center in December 2021.
 • 2021年10月にハロウィンを行いました。	Halloween was held in October 2021.2021年10月にハロウィンを行いました。	Halloween was held in October 2021.2021/12/08 12:22:392021年10月にハロウィンを行いました。 Halloween was held in October 2021.
 • 七夕(短冊を作って笹に飾りました。)Tanabata (Star festival): Our students decorated bamboo grass with card which they wrote thier dreams)七夕(短冊を作って笹に飾りました。)Tanabata (Star festival): Our students decorated bamboo grass with card which they wrote thier dreams)2021/08/12 15:09:20七夕(短冊を作って笹に飾りました。)Tanabata (Star festival): Our students decorated bamboo grass with card which they wrote thier dreams)
 • 課外授業でお台場(チームラボ)に行きました。We had a picnic in odaiba (TeamLab)課外授業でお台場(チームラボ)に行きました。We had a picnic in odaiba (TeamLab)2021/07/21 13:15:37課外授業でお台場(チームラボ)に行きました。We had a picnic in odaiba (TeamLab)
 • 2020年度卒業式を行いました。We held a graduation ceremony in 2020.2020年度卒業式を行いました。We held a graduation ceremony in 2020.2021/04/13 14:51:262020年度卒業式を行いました。We held a graduation ceremony in 2020.
 • "亀有警察の「防犯講座」を受けました。マスクケースありがとうござました! We are took a ""crime prevention course"" from the Kameari police. Thank you for the mask case! ""亀有警察の「防犯講座」を受けました。マスクケースありがとうござました! We are took a ""crime prevention course"" from the Kameari police. Thank you for the mask case! "2021/04/08 15:16:48"亀有警察の「防犯講座」を受けました。マスクケースありがとうござました! We are took a ""crime prevention course"" from the Kameari police. Thank you for the mask case! "
 • クラス発表会 Class presentationクラス発表会 Class presentation2021/02/24 14:11:42クラス発表会 Class presentation
 • 節分・季節行事 Setsubun / Seasonal event節分・季節行事 Setsubun / Seasonal event2021/02/24 13:57:43節分・季節行事 Setsubun / Seasonal event
 • 京成電鉄様から学生達に多くのマスクをいただきました。ありがとうございます!Keisei Electric Railway gave the students a lot of masks.Thank you very much京成電鉄様から学生達に多くのマスクをいただきました。ありがとうございます!Keisei Electric Railway gave the students a lot of masks.Thank you very much2020/08/05 14:29:18京成電鉄様から学生達に多くのマスクをいただきました。ありがとうございます!Keisei Electric Railway gave the students a lot of masks.Thank you very much
 • 2020.7(短冊を作って笹に飾りました)Tanabata (Star festival): Our students decorated bamboo grass with card which they wrote thier dreams)2020.7(短冊を作って笹に飾りました)Tanabata (Star festival): Our students decorated bamboo grass with card which they wrote thier dreams)2020/07/10 11:25:462020.7(短冊を作って笹に飾りました)Tanabata (Star festival): Our students decorated bamboo grass with card which they wrote thier dreams)
 • 2020.6.30校内日本語能力試験(JLPT)模擬試験 2020.6.30 School Japanese Language Proficiency Test (JLPT) Mock Test2020.6.30校内日本語能力試験(JLPT)模擬試験 2020.6.30 School Japanese Language Proficiency Test (JLPT) Mock Test2020/06/30 16:49:062020.6.30校内日本語能力試験(JLPT)模擬試験 2020.6.30 School Japanese Language Proficiency Test (JLPT) Mock Test
 • 2020/03 2019年度卒業式を行いました。The graduation ceremony for the 2019 students. 2020/03/30 15:52:302020/03 2019年度卒業式を行いました。The graduation ceremony for the 2019 students.
 • 2020/1 書き初め First writing2020/1 書き初め First writing2020/01/24 10:41:492020/1 書き初め First writing
 • 2020/1 課外授業で氷川神社に行きました  School field trip at Hikawa Shrine2020/1 課外授業で氷川神社に行きました  School field trip at Hikawa Shrine2020/01/24 10:19:552020/1 課外授業で氷川神社に行きました School field trip at Hikawa Shrine
 • 2019年10月生が入学しました New student entered a school in October, 2019 2019年10月生が入学しました New student entered a school in October, 2019 2019/10/10 16:25:562019年10月生が入学しました New student entered a school in October, 2019
 • 2019/9/14 防災授業 Disaster prevention lesson2019/9/14 防災授業 Disaster prevention lesson2019/09/24 12:56:052019/9/14 防災授業 Disaster prevention lesson
 • 2019年7月生が入学しました New student entered a school in July, 2019 2019年7月生が入学しました New student entered a school in July, 20192019/07/18 14:39:14 2019年7月生が入学しました New student entered a school in July, 2019
 • 2019/7 七夕(短冊を作って笹に飾りました)Tanabata (Star festival): Our students decorated bamboo grass with card which they wrote thier dreams)2019/7 七夕(短冊を作って笹に飾りました)Tanabata (Star festival): Our students decorated bamboo grass with card which they wrote thier dreams)2019/07/18 14:29:572019/7 七夕(短冊を作って笹に飾りました)Tanabata (Star festival): Our students decorated bamboo grass with card which they wrote thier dreams)
 • 2019/6 課外授業で東京ドームシティに行きました School trip in 2019: We traveled to Tokyo Dome city2019/6 課外授業で東京ドームシティに行きました School trip in 2019: We traveled to Tokyo Dome city2019/07/01 10:14:422019/6 課外授業で東京ドームシティに行きました School trip in 2019: We traveled to Tokyo Dome city
 • 2019/4 2019年4月生が入学しました New student entered a school in April, 20192019/4 2019年4月生が入学しました New student entered a school in April, 20192019/07/01 10:01:172019/4 2019年4月生が入学しました New student entered a school in April, 2019
 • 2019/3 2018年度卒業式を行いました The graduation ceremony for the 2018 students2019/3 2018年度卒業式を行いました The graduation ceremony for the 2018 students2019/04/03 15:00:132019/3 2018年度卒業式を行いました The graduation ceremony for the 2018 students
 • 2019/2 体育祭を行いました  Sports festival 2019/2 体育祭を行いました  Sports festival 2019/03/07 16:07:222019/2 体育祭を行いました Sports festival
 • 2019/2 節分・豆まき(鬼に向って豆を投げました) Setsubun: Our students enjoyed throwing beans toward demons2019/2 節分・豆まき(鬼に向って豆を投げました) Setsubun: Our students enjoyed throwing beans toward demons2019/02/12 09:13:152019/2 節分・豆まき(鬼に向って豆を投げました) Setsubun: Our students enjoyed throwing beans toward demons
 • 2019/2 一泊旅行に行きました(日光・江戸村)Overnight school trip: We traveled to Nikko and Edo Wonderland2019/2 一泊旅行に行きました(日光・江戸村)Overnight school trip: We traveled to Nikko and Edo Wonderland2019/02/04 09:30:552019/2 一泊旅行に行きました(日光・江戸村)Overnight school trip: We traveled to Nikko and Edo Wonderland
 • 2019.1 書き初め First writing2019.1 書き初め First writing2019/01/18 09:39:332019.1 書き初め First writing
 • 2019.1 課外授業で氷川神社に行きました。School field trip at Hikawa Shrine2019.1 課外授業で氷川神社に行きました。School field trip at Hikawa Shrine2019/01/17 12:57:542019.1 課外授業で氷川神社に行きました。School field trip at Hikawa Shrine
 • 2018/12 課外授業で江戸東京博物館に行きました School field trip at Edo Tokyo Museum2018/12 課外授業で江戸東京博物館に行きました School field trip at Edo Tokyo Museum2018/12/10 10:22:172018/12 課外授業で江戸東京博物館に行きました School field trip at Edo Tokyo Museum
 • 2018/11 交通・防災授業   Traffic and Disaster prevention lesson2018/11 交通・防災授業   Traffic and Disaster prevention lesson2018/12/03 09:43:592018/11 交通・防災授業 Traffic and Disaster prevention lesson
 • 2018/11 課外授業で公園に行きました。School field trip in the park.2018/11 課外授業で公園に行きました。School field trip in the park.2018/12/03 09:24:472018/11 課外授業で公園に行きました。School field trip in the park.
 • 2018/10 2018年10月生が入学しました。New student entered a school in October, 2018. 2018/10 2018年10月生が入学しました。New student entered a school in October, 2018. 2018/10/12 15:17:262018/10 2018年10月生が入学しました。New student entered a school in October, 2018.
 • 2018/9  課外授業で江戸東京博物館に行きました。School field trip at Edo Tokyo Museum.2018/9  課外授業で江戸東京博物館に行きました。School field trip at Edo Tokyo Museum.2018/10/12 15:07:582018/9 課外授業で江戸東京博物館に行きました。School field trip at Edo Tokyo Museum.
 • 2018/7  2018年7月生が入学しました。New student entered a school in July, 2018.2018/7  2018年7月生が入学しました。New student entered a school in July, 2018.2018/07/09 16:18:582018/7 2018年7月生が入学しました。New student entered a school in July, 2018.
 • 2018/6 七夕(短冊を作って笹に飾りました) Tanabata (Star festival): Our students decorated bamboo grass with card which they wrote thier dreams)2018/6 七夕(短冊を作って笹に飾りました) Tanabata (Star festival): Our students decorated bamboo grass with card which they wrote thier dreams)2018/06/29 12:51:002018/6 七夕(短冊を作って笹に飾りました) Tanabata (Star festival): Our students decorated bamboo grass with card which they wrote thier dreams)
 • 2018/06 課外授業で東京ディズニーシーに行きました  School trip in 2018: We traveled to Tokyo Disneysea 2018/06 課外授業で東京ディズニーシーに行きました  School trip in 2018: We traveled to Tokyo Disneysea 2018/06/29 12:37:202018/06 課外授業で東京ディズニーシーに行きました School trip in 2018: We traveled to Tokyo Disneysea
 • 2018/04 2018年4月生入学 New student entered a school in April 2018. 2018/04 2018年4月生入学 New student entered a school in April 2018. 2018/04/25 16:35:432018/04 2018年4月生入学 New student entered a school in April 2018.
 • 2018/3 2017年度卒業式を行いました。The graduation ceremony for the 2017 students2018/3 2017年度卒業式を行いました。The graduation ceremony for the 2017 students2018/03/30 14:29:382018/3 2017年度卒業式を行いました。The graduation ceremony for the 2017 students
 • 2018/2 防災授業 Disaster prevention lesson2018/2 防災授業 Disaster prevention lesson2018/02/05 15:19:192018/2 防災授業 Disaster prevention lesson
 • 2018/2 節分・豆まき(鬼に向って豆を投げました)Setsubun:Our students enjoyed throwing beans toward demons.2018/2 節分・豆まき(鬼に向って豆を投げました)Setsubun:Our students enjoyed throwing beans toward demons.2018/02/05 13:30:372018/2 節分・豆まき(鬼に向って豆を投げました)Setsubun:Our students enjoyed throwing beans toward demons.
 • 2018/1 一泊旅行 (山梨・富士急ハイランド ) Overnight school trip to Yamanashi and Fujikyu Highland2018/1 一泊旅行 (山梨・富士急ハイランド ) Overnight school trip to Yamanashi and Fujikyu Highland2018/01/31 11:14:192018/1 一泊旅行 (山梨・富士急ハイランド ) Overnight school trip to Yamanashi and Fujikyu Highland
 • 2017/11 文化交流会 Cultural exchange meeting2017/11 文化交流会 Cultural exchange meeting2017/12/04 09:39:372017/11 文化交流会 Cultural exchange meeting
 • 2017/11 課外授業: 国立科学博物館  School field trip at National Science Museum2017/11 課外授業: 国立科学博物館  School field trip at National Science Museum2017/11/30 09:55:282017/11 課外授業: 国立科学博物館 School field trip at National Science Museum
 • 2017年10月生が入学しました New student entered a school in October, 20172017年10月生が入学しました New student entered a school in October, 20172017/10/10 13:53:502017年10月生が入学しました New student entered a school in October, 2017
 • 2017年7月 明日から夏休み The summer vacation will start tomorrow2017年7月 明日から夏休み The summer vacation will start tomorrow2017/08/01 10:42:112017年7月 明日から夏休み The summer vacation will start tomorrow
 • 2017/07   2017年7月生入学   New student entered a school in July, 20172017/07   2017年7月生入学   New student entered a school in July, 20172017/07/12 11:22:072017/07 2017年7月生入学 New student entered a school in July, 2017
 • 2017/07: 七夕(短冊を作って笹に飾りました)Tanabata (Star festival)2017/07: 七夕(短冊を作って笹に飾りました)Tanabata (Star festival)2017/07/05 16:11:072017/07: 七夕(短冊を作って笹に飾りました)Tanabata (Star festival)
 • 2017-6 課外授業: 東京ディズニーランド  School trip in 2017: Tokyo Disneyland 2017-6 課外授業: 東京ディズニーランド  School trip in 2017: Tokyo Disneyland 2017/07/05 15:05:422017-6 課外授業: 東京ディズニーランド School trip in 2017: Tokyo Disneyland
 • 03/2017 Lễ tốt nghiệp khóa học năm 2016.03/2017 Lễ tốt nghiệp khóa học năm 2016.2017/04/21 22:22:0503/2017 Lễ tốt nghiệp khóa học năm 2016.
 • ギャラリー

  ブログ

  願書出願