Trong học tập và cuộc sống luôn “Hào hứng・Tươi vui・Tràn đầy năng lượng!

動画

Mục đích của chúng tôi là đón nhận những tài năng tương lai trên toàn thế giới, giảng dạy tiếng Nhật chuẩn đồng thời truyền đạt văn hóa Nhật Bản, đóng góp vào công cuộc hội nhập quốc tế của thời đại.

Dự đoán về sự phát triển sắp tới của các nước châu Á, chúng tôi đóng vai trò mở ra con đường tiến tới các trường Đại học và trường chuyên môn – nơi các bạn trẻ sẽ học được kỹ thuật tiên tiến và nguồn tri thức rộng lớn.

Mặt khác, khi các bạn trẻ có vốn tiếng Nhật chuẩn, chúng tôi mong và tin rằng các bạn sẽ là nguồn nhân lực ưu tú để xây dựng nền văn hóa và kỷ nguyên mới.

Chinese ver

Vietnamese ver

Korean ver

English ver

Chủ đề mới nhất

  • 2024年3月12日に卒業式を行いました。The graduation ceremony was held on March 12, 2024.2024/03/262024年3月12日に卒業式を行いました。The graduation ceremony was held on March 12, 2024.Click
  • 2024年2月19日卒業旅行に行きました。I went on a graduation trip on February 19, 2024.2024/03/262024年2月19日卒業旅行に行きました。I went on a graduation trip on February 19, 2024.Click
  • 2023年12月22日にクリスマスを行いました。Christmas was held on December 22, 2023.2024/03/262023年12月22日にクリスマスを行いました。Christmas was held on December 22, 2023.Click
  • 2023年11月に堀切プロジェクトを行いました。The Horikiri Project was held on November, 20232024/03/262023年11月に堀切プロジェクトを行いました。The Horikiri Project was held on November, 2023Click
  • 2023年10月生が入学しました。New student entered a school in October, 2023.  2023/10/072023年10月生が入学しました。New student entered a school in October, 2023. Click

ギャラリー

ブログ

願書出願