Trong học tập và cuộc sống luôn “Hào hứng・Tươi vui・Tràn đầy năng lượng!

動画

Mục đích của chúng tôi là đón nhận những tài năng tương lai trên toàn thế giới, giảng dạy tiếng Nhật chuẩn đồng thời truyền đạt văn hóa Nhật Bản, đóng góp vào công cuộc hội nhập quốc tế của thời đại.

Dự đoán về sự phát triển sắp tới của các nước châu Á, chúng tôi đóng vai trò mở ra con đường tiến tới các trường Đại học và trường chuyên môn – nơi các bạn trẻ sẽ học được kỹ thuật tiên tiến và nguồn tri thức rộng lớn.

Mặt khác, khi các bạn trẻ có vốn tiếng Nhật chuẩn, chúng tôi mong và tin rằng các bạn sẽ là nguồn nhân lực ưu tú để xây dựng nền văn hóa và kỷ nguyên mới.

Chinese ver

Vietnamese ver

Korean ver

English ver

Chủ đề mới nhất

  •  2023/1 書き初め First writing2023/01/20 2023/1 書き初め First writingClick
  • 2023年1月に入学の皆さん、ご入学おめでとうございます!Congratulations on getting into HANA INTERNATIONAL ACADEMY !2023/01/102023年1月に入学の皆さん、ご入学おめでとうございます!Congratulations on getting into HANA INTERNATIONAL ACADEMY !Click
  • 2022/12/21クラス発表会 Class presentation2022/12/212022/12/21クラス発表会 Class presentationClick
  • 2022年12月にクリスマス会をしました。We had a Christmas party in December 2022.2022/12/212022年12月にクリスマス会をしました。We had a Christmas party in December 2022.Click
  • 入国前にN3,N4合格者が表彰状を渡しました。Those who passed N3 and N4 were given certificates of commendation before entering Japan.2022/12/05入国前にN3,N4合格者が表彰状を渡しました。Those who passed N3 and N4 were given certificates of commendation before entering Japan.Click

ギャラリー

ブログ

願書出願